ECK juhatuse & üldkoosolekute protokollid Print

 

Üldkoosolekute

protokollid:


2018-06-23 protokoll

2018-03-31 protokoll

2017-10-15 protokoll

2017-09-17 protokoll

2017-04-02 protokoll

2016-10-23 protokoll

2016-04-10 protokoll

2016-01-31 protokoll

2015-06-02 protokoll

2015-04-07 protokoll


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

#4

 

EESTI CHIHUAHUA KLUBI  ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Eesti Chihuahua Klubi erakorralise üldkoosoleku protokoll nr 2, 23.06.2018

 

Asukoht: Tallinn, Alajaama 2

Koosolek algas kell 18:12  ja lõppes kell 19:40

Juhatas: Irene Montvila

Protokollisid: Kaja Uuetallo ja Inga Klauson

Osalesid: 41 ECK liiget (osales 87% liikmetest, ECK-l on 47 liiget). Koosolek on otsustusvõimeline.

Kohal viibis 14 liiget. 27 liiget olid esindatud volitustega. Vanad liikmed kokku: 26.

KOHAL:

 1. Irene Montvila
 2. Jaana Vahter
 3. Kaja Uuetallo
 4. Svetlana Araslanova
 5. Natalja Mamedova
 6. Galina Anton
 7. Marina Semenina
 8. Gredi Pikani
 9. Raivo Kaljuorg (ECK liige alates 13.06.2018)
 10. Valeria Kaljuorg
 11. Kristiina Feinman
 12. Inga Klauson
 13. Jaak Puskar (ECK liige alates 13.06.2018)
 14. Julia Zhelobetski

VOLITUSEGA:

 1. Christina Drake
 2. Susanne Roosileht
 3. Kristel Kivistu
 4. Evgenia Andrianova
 5. Kati Raudsepp
 6. Evelin Tekkel
 7. Seyle Juss
 8. Kadri Sepp
 9. Henry Montvila
 10. Aino Klaar
 11. Merili Lepik
 12. Jatinder Gill
 13. Tracy Anne Wenzinger
 14. Maie Ahokas
 15. Natalja Sorokin
 16. Galina Gradskaja
 17. Eltshin Mamedov
 18. Natalja Lerner
 19. Ljudmila Korableva
 20. Jury Danilov
 21. Olga Kougia
 22. Artjom Freidman
 23. Julia Kirina
 24. Anne Tomingas
 25. Albina Alanen
 26. Veronika Rebane
 27. Peeter Lepik

PUUDUS:

1.      Kätlin Karlson

2.      Marina Langebraun

3.      Irina Sovestnaja

4.      Tatjana Jantsen

5.      Tatjana Vork

6.      Ljudmila Sevtsova

Koosoleku ajal filmis telefoniga Kristiina Feinman. Kristiina Feinman filmis avalikult, kuid ta ei teavitanud klubi liikmeid eelnevalt sellest. Koosoleku ajal palus Irene Montvila filmimine lõpetada, sest teda filmimine häiris. Kristiina Feinman seda ei teinud. Selliselt salvestatud ja isikute tahtevastaselt omandatud andmekogu ei tohi ka töödeldult kellelegi edastada või kolmandatele isikutele näidata/avaldada.
Koosoleku ajal filmis telefoniga Kristiina Feinman, kes enne salvestamise algust liikmeid sellest teavitas. Salvestus on tehtud isiklikuks otstarbeks ning ei kuulu avaldamisele avalikus mõttes. Filmimise vastu oli Irene Montvila, kes palus koosoleku ajal filmimine lõpetada, sest teda filmimine häiris. Kristiina Feinman seda ei teinud. Selliselt salvestatud ja isikute tahtevastaselt omandatud andmekogu ei tohi ka töödeldult kellelegi edastada või kolmandatele isikutele näidata/avaldada.. ¹

¹ Kuna tegemist on eriarvamusega filmimisest teavitamise küsimuses, siis on protokollis fikseeritud mõlemad versioonid. Kaja Uuetallo, Irene Montvila, Jaana Vahter ja ka teised Eesti Chihuahua Klubi koosolekul viibinud liikmed väidavad, et Kristiina Feinman ei küsinud filmimiseks luba.

Koosoleku ajal salvestas diktofoniga protokollimise eesmärgil Kaja Uuetallo, kes enne salvestamise algust liikmeid sellest teavitas, salvestus kannab tehnilist eesmärki ning ei kuulu avaldamisele avalikus mõttes.


Teksti tähistused:
Protokollis Kaja Uuetallo

Protokollis Inga Klauson
Protokollisid Kaja Uuetallo ja Inga Klauson

 

 

A. Protseduurilised küsimused: koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine.


Sissejuhatav arutelu. Lisa 1.1.

 

Raivo Kaljuorg:
Ettepanek: Kuna umbusaldusavaldus on varem tehtud kui klubisse võeti vastu uued liikmed ja uued liikmed ei ole sündmustega kursis, siis nad ei peaks saama hääletada. Vastavalt MTÜS § 20 lõikele 4, kui arutatakse isiklikke ülesandeid, siis need isikud ei tohi hääletada.

 

Jaana Vahter: See on ebaseaduslik (MTÜ seadus § 21 (5)). Ei ole nõus. See ei ole kooskõlas ka ECK põhikirjaga.
 (MTÜ seadus § 21 (5))
 (5) Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige. Mittetulundusühingu liikme esindaja võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

Raivo Kaljuorg: Panna ettepanek hääletusele.
(MTÜ seadus § 20 (4))
(4) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

(siiski MTÜ seadus § 22 (4))
(4) Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja mittetulundusühingu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses mittetulundusühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.
Seega juhatuse umbusaldusavaldusel ei saa juhatus ise hääletada vaid enda eest.²


²  Inga Klausoni kirjalik kommentaar: Kust selline järeldus tuleneb? Eelnevast sättest ei saa seda küll järeldada. See jätab palju tõlgendamisruumi, nii et suure tõenäosusega on selle kohta juba kohtuotsused olemas. Hääletamise tulemusi ei mõjuta see nagunii.

 

 

Sissejuhatav arutelu. Lisa 1.2.

 

Irene Montvila:

Ettepanek:
Koosoleku protokollijad on Kaja Uuetallo ja Inga Klauson
Koosoleku juhataja on Irene Montvila
Koosoleku häältelugeja on Jaak Puskar

Hääletus:31 poolt.

Otsustati:
Koosoleku juhatajaks valiti Irene Montvila

Koosoleku protokollijateks valiti Kaja Uuetallo ja Inga Klauson

Koosoleku häältelugejaks valiti Jaak Puskar

 

Sissejuhatav arutelu. Lisa 1.3.

 

Irene Montvila: Võime minna esimese päevakorra punkti juurde.

 

Raivo Kaljuorg:  Ettepanek:Teeme nii, et uued liikmed ei saa hääletada.

 

Irene Montvila: Me ei aktsepteeri seda ettepanekut.

 

B. ECK erakorralise üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

 

Irene Montvila loeb ette päevakorra esimese punkti eesti ja vene keeles:

1. Chihuahuade erinäitusel 02.06.2018 (korraldajaks ECK) toimunud EKL Näitusereeglite rikkumiste arutelu (rikkujateks endised ECK juhatuse liikmed, kes ei oleks tohtinud esitleda oma koeri ise ringis, olles samal ajal määratud näituse korraldajateks ECK üldkoosoleku otsusega, aluseks ECKÜldkoosoleku protokoll 31.03.2018, p.3.; mingeid äramuutvaid üldkoosoleku otsuseid hilisemalt vastu võetud ei ole)

 

Toimus päevakorra kinnitamise arutelu.  Protokolli Lisa 1.4.

Raivo Kaljuorg: Küsimus: Mitu inimest kirjutas alla erakorralise üldkoosoleku päevakorra muutmise taotlusele?

 

Irene Montvila: Alla kirjutas 6 inimest. Päevakorra muutmise hetkel oli klubis alla 30 liikme.
Digiallkirjadega dokument on kõikidele klubi liikmetele saadetud.

 

MTÜ seadus § 20 (2)
Vähemalt 1/5 mittetulundusühingu liikmetest või vähemalt kuus mittetulundusühingu liiget, kui mittetulundusühingul on alla 30 liikme, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.

 

Kristiina Feinman:

Ettepanek.Muuta päevakorda. Panna ECK erakorralise päevakorra punkt 1 päevakorra viimaseks punktiks ehk punktiks 3.

 

Raivo Kaljuorg: Koosoleku põhjus oli umbusaldusavaldus.

Hääletus:Poolt 14 ja vastu 27 häält.

Otsustati:Päevakorra punktide järjestust ei muudeta.


Irene Montvila:

Ettepanek:Kinnitada päevakord.

Hääletus:Poolt 27 ja vast 14 häält.

Otsustati:Päevakord on kinnitatud.

Seega on Päevakord järgmine:

PÄEVAKORD:

1. Chihuahuade erinäitusel 02.06.2018 (korraldajaks ECK) toimunud EKL Näitusereeglite rikkumiste arutelu  (rikkujateks endised ECK juhatuse liikmed, kes ei oleks tohtinud esitleda oma koeri ise ringis, olles samal ajal määratud näituse korraldajateks ECK üldkoosoleku otsusega, aluseks ECK Üldkoosoleku protokoll 31.03.2018, p.3.; mingeid äramuutvaid üldkoosoleku otsuseid hilisemalt vastu võetud ei ole)

2. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine

3. Uute juhatuse liikmete valimine

 

Päevakorra punktide arutelude algus

1. Chihuahuade erinäitusel 02.06.2018 (korraldajaks ECK) toimunud EKL Näitusereeglite rikkumiste arutelu (rikkujateks endised ECK juhatuse liikmed, kes ei oleks tohtinud esitleda oma koeri ise ringis,olles samal ajal määratud näituse korraldajateks ECK üldkoosoleku otsusega, aluseks ECKÜldkoosoleku protokoll 31.03.2018, p.3.; mingeid äramuutvaid üldkoosoleku otsuseid hilisemalt vastu võetud ei ole)

 

Toimus päevakorra punkti 1 arutelu. Protokolli Lisa 1.5.Jaak Puskar: Ettepanek:
Uue liikmena minu ettepanek on see, et see jääks klubi siseselt arutada ja asi piirduks sellega.

 

Kristiina Feinman: Ettepanek: Seda teemat üldse mitte arutada.

 

Toimus päevakorra punkti 1 arutelu. Protokolli Lisa 1.6.

 

Irene Montvila: Ettepanek: Palun hääletame, kes on selle poolt, et päevakorra esimese punkti arutamine jääb klubisse.

 

Raivo Kaljuorg: Ettepanek: Ei hääletatud minu pakkumist selle kohta, et uued liikmed ei saaks hääletada. Ärme hääletame ka seda, kas viia arutelu näitusereeglite rikkumise üle klubist välja või mitte.

 

Jaak Puskar: Nii ei saa teha. See on päevakorra punkt ja seda tuleb hääletada.

 

 

Toimus päevakorra punkti 1 arutelu. Protokolli Lisa 1.7.

 

Inga Klauson:

Ettepanek:Palun hääletame, kes on selle poolt, et päevakorra esimese punkti arutamine jääb klubisse.

Hääletus:Poolt 33 ja vastu 8 häält.

Otsustati:Päevakorra esimese punkti arutamine jääb klubisse.

Inga Klauson: Teeme nii, et enne järgmist näitust lepime reeglid kokku.

 

Toimus päevakorra punkti 1 arutelu. Protokolli Lisa 1.8.

 

2. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine

 

Irene Montvila: Umbusaldusavalduses juhatusele etteheidetavad teod:

1) Juhatus on avalikult laimanud klubi liikmeid ehk süüdistanud alusetult eelmist juhatust varguses ja pettuses. Selliseid süüdistusi saab juhatus teha otse liikmetele vaid faktidele tuginedes ja vastavate tõendite esitamisel. Vargus on karistatav tegu, seega peaks juhatus avaliku laimamise asemele pöörduma vastavate instantside poole.

 

 

Toimus päevakorra punkti 2.1. arutelu. Protokolli Lisa 1.9.

 

Irene Montvila: Umbusaldusavalduses juhatusele etteheidetavad teod:

2) Andnud asjasse mittepuutuvatele isikutele ligipääsud näituse korraldamise infoallikatele ja algdokumentidele, mis on mõeldud kasutamiseks vaid juhatusele. Sellise info lekkimise eest vastutab ainuisikuliselt juhatus.

 

Toimus päevakorra punkti 2.2. arutelu. Protokolli Lisa 1.10.


Kokkuvõte: Tegemist oli arusaamatusega.

 

Irene Montvila: Umbusaldusavalduses juhatusele etteheidetavad teod:

3) Teinud olulisi takistusi ECK erinäituse korraldamisel (ei ole andnud kassast välja sularaha, et tasuda ringikorraldajatele ja kohtunikule, samuti on blokeeritud näituse korraldajatele e- postile ligipääs). Vastavalt ECK 31.03.2018 üldkoosoleku protokolli punktile 3 on määratud ECK erinäitust korraldama ECK eelmine juhatus.

 

Päevakorra punkti 2.3. arutelu. Protokolli Lisa 1.11.

 

 

Irene Montvila: Umbusaldusavalduses juhatusele etteheidetavad teod:

4) Põhikirjas ja MTÜS § 18 lg 2 sätestatut rikkudes on juhatus võtnud vastu otsuse muuta ECK logo üldkoosolekult selleks volitusi saamata.

 

Päevakorra punkti 2.4. arutelu. Protokolli Lisa 1.12.

 

Svetlana Araslanova: Kas hakkame umbusaldusavaldust hääletama?

 

Irene Montvila:  Tänane küsimus on uue juhatuse umbusaldus.

Ettepanek: Avaldada juhatusele umbusaldust ja juhatuse liikmed tagasi kutsuda?

 

Hääletus: Poolt 14 ja vastu 24 häält. (15, kui juhatuse liikmed selles hääletuses volitustega ei osale, sest juhatusel koos volitustega on 12 häält)

 

Otsustati:Juhatuse umbusaldushääletus kukkus läbi - ei kutsutud tagasi. Juhatuse liikmed jätkavad.


3. Uute juhatuse liikmete valimine

 

Seoses sellega, et umbusaldust ei avaldatud ja juhatuse liikmeid tagasi ei kutsutud, juhatuse liikmete valimist ei toimu.

 

Kristiina Feinman tegi ettepaneku valida 2 juhatuse liiget, kuna põhikirja alusel võib juhatuses olla 5 liiget.

Juhatus on vastu ja väidab, et ei tohi, sest uue juhatuse valimine peaks toimuma vaid siis, kui vana juhatus oleks tagasi kutsutud. Vana juhatus ei olnud tagasi kutsutud, seetõttu ei toimu uue juhatuse valimist. 

Kristiina Feinman: ettepanek valida juhatusse Gredi Pikani.

Ettepanekut ei võetud arvesse.

Kristiina Feinman: mul on vastuväide, et ei saa uusi juhatuse liikmeid valida. 3. päevakorra punkti alusel peaks saama uusi juhatuse liikmeid valida.

Irene Montvila: ma kuulutan koosoleku lõppenuks (kell 19.40).

 

Protokolli lisad:

 

Lisa 1

1.1.-1.12.Sisulised arutelud.

 

Lisa 2

AKuluhüvitiste taotlus Valeria Kaljuorg
B Kuluhüvitiste taotlus Marina Semenina
C Kuluhüvitiste taotlus Kadri Sepp

DHotelliarve Humala Hotell

EECK Erinäitus 2018 tulemi aruanne

FECK Juhatuse koosoleku otsus 26.01.2018

NB!  Erakorralise koosoleku protokollile ei nõustunud alla kirjutama Inga Klauson, sest tema meelest Kristiina Feinman teavitas klubi liikmeid enne filmimise algust. Protokolli alguses on esitatud mõlemad sõnastused, kuid Inga Klauson soovis, et protokolli jääks ainult tema versioon. Muid suuremaid erimeelsusi ei olnud.

Kaja Uuetallo versioon:


Koosoleku ajal filmis telefoniga Kristiina Feinman. Kristiina Feinman filmis avalikult, kuid ta ei teavitanud klubi liikmeid eelnevalt sellest. Koosoleku ajal palus Irene Montvila filmimine lõpetada, sest teda filmimine häiris. Kristiina Feinman seda ei teinud. Selliselt salvestatud ja isikute tahtevastaselt omandatud andmekogu ei tohi ka töödeldult kellelegi edastada või kolmandatele isikutele näidata/avaldada.

Inga Klausoni versioon:

Koosoleku ajal filmis telefoniga Kristiina Feinman, kes enne salvestamise algust liikmeid sellest teavitas. Salvestus on tehtud isiklikuks otstarbeks ning ei kuulu avaldamisele avalikus mõttes. Filmimise vastu oli Irene Montvila, kes palus koosoleku ajal filmimine lõpetada, sest teda filmimine häiris. Kristiina Feinman seda ei teinud. Selliselt salvestatud ja isikute tahtevastaselt omandatud andmekogu ei tohi ka töödeldult kellelegi edastada või kolmandatele isikutele näidata/avaldada.

 

Koosoleku juhataja                                                    Irene Montvila

 

Koosoleku protokollijad                                            Kaja Uuetallo

 

                                                                                  Inga Klaus